Договір публічної оферти

Дата публікації 1.09.2021

1. Загальні положення

1.1. Ця оферта, відповідно до Цивільного Кодексу України Статті 639, є офіційною пропозицією (публічною офертою), далі за текстом — «Оферта», сайту english4it.online, далі за текстом — «Виконавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-сайт. Виконавець розміщує Публічну оферту на офіційному Інтернет-сайті Виконавця.

1.2. Відповідно до статей 641, 642 Цивільного Кодексу України (ЦК України) в разі прийняття викладених нижче умов і оплати Послуг юридична або фізична особа, яка провадить акцепт цієї оферти стає «Замовником» (акцепт оферти рівносильний укладенню договору на умовах, викладених в Оферті).

1.3. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Виконавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цієї оферти, в терміни та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Виконавця.

1.4. У зв'язку з вищевикладеним, уважно прочитайте текст даної Оферти, і якщо ви не згодні з будь-яким пунктом Оферти, Виконавець пропонує вам відмовитися від користування Послугами.

2. Поняття і визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

2.2. «Послуга» — онлайн-послуга, що надається Виконавцем згідно з описом відповідної картки Послуги на Інтернет-сайті;

2.3. «Інтернет-сайт» — відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації послуг, роботи або товарів шляхом здійснення електронної угоди.

2.4. Акцепт — повне, безумовне і беззастережне прийняття Замовником умов цього Договору без будь-яких винятків і / або обмежень і є рівносильним висновку двостороннього письмового Договору.

2.5. «Виконавець» — компанія, що реалізує послуги, представлені на Інтернет-сайті.

2.6. Замовник — особа, яка вчинила Акцепт умов цього Договору і стає Замовником послуг Виконавця за укладеним договором. Замовником може бути будь-яка дієздатна фізична особа, що уклала з Виконавцем Договір на умовах, викладених в оферті.

2.7. «Замовлення» — вибір окремих позицій з переліку послуг, зазначених Замовником при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

2.8. Онлайн-заняття (курс) — це виступ, лекція, промова, які відбуваються в режимі реального часу і / або в режимі трансляції їх запису за допомогою web-технологій шляхом надання Замовнику Персонального посилання (доступу) на умовах цієї оферти.

2.9. «Кошик» — формалізований програмно на Інтернет-сайті інструмент Інтернет продажу, який дозволяє Замовнику вибрати до оплати або відмовитися від покупки однієї або декількох Послуг, переглянути вартість, вибрати кількість, переглянути дану оферту і провести оплату.

2.10. Програма — цілісна сформована сукупність онлайн-занять (вебінарів, тренінгів), електронних версій аудіо, відеозаписів занять, семінарів, тренінгів, курсів, фонограм, відеограм, текстових, аудіовізуальних творів, пов'язаних між собою і структурованих на певну тему, доступ до яких надається через сайт або Вебсторінку для користування Замовником.

2.11. Персональне посилання — персональний формалізований відповідно до стандартів мережі Інтернет-запис адреси сайту або його частини (Вебсторінки), що дозволяє Замовнику отримати доступ до Послуги в мережі Інтернет.

3. Предмет Договору

3.1. Виконавець зобов'язується передати у власність Замовника доступ до Послуги на час, визначений на Інтернет-сторінці відповідної Послуги, а Замовник зобов'язується оплатити та прийняти Послугу на умовах даної оферти.

3.2. Ця оферта регулює купівлю-продаж послуги на сайті, в тому числі:

• добровільний вибір Замовником Послуги на сайті;
• самостійне оформлення Замовником замовлення на сайті;
• оплату Замовником замовлення, оформленого на сайті;
• обробку і надання Послуги Замовнику.

4. Порядок оформлення замовлення і надання послуг

4.1. Замовник має право оформити замовлення на будь-яку послугу, представлену на Інтернет-сайті.

4.2. Кожна позиція може бути представлена в замовленні у будь-якій кількості.

4.3. За відсутності можливості надати Послугу, менеджер компанії зобов'язаний довести це до відома Замовника (телефоном, вайбером або через електронну пошту).

4.4. За відсутності послуги, Замовник має право замінити її послугами, відповідними за вартістю або відмовитися від даної послуги, анулювати замовлення.

4.5. Замовник здійснює оплату Послуг (Програми) одним з обраних способів, після чого повідомляє Виконавцю про проведення оплати з наданням підтверджуючих документів на e-mail info@english4it.online або на Telegram номера +380732081560.

4.6. Після отримання Виконавцем підтвердження оплати, Замовнику на електронну адресу, вказану під час заповнення заявки на участь в Програмі, направляється посилання.

4.7. У разі неотримання Замовником Персонального посилання, Замовник повинен звернутися в службу підтримки Виконавця шляхом надсилання листа на електронну пошту: info@english4it.online, за номерами телефонів на Сайті виконавця або будь-яким іншим способом.

4.8. Персональне посилання дійсне для одного Замовника, який отримав зазначене посилання. Забороняється передання Персонального посилання третім особам.

4.9. Замовник самостійно несе відповідальність за збереження конфіденційності та безпеки доступу до свого Персонального (Особистого) кабінету, вебінарів та інших елементів Програми, а також усіх дій, що здійснюються за допомогою Персонального (Особистого) кабінету, і зобов'язується невідкладно повідомляти Виконавця про будь-яке порушення безпеки Персонального (Особистого) кабінету.

4.10. Для отримання Послуги Замовник самостійно забезпечує дотримання належних технічних умов для персонального комп'ютера або іншого мобільного пристрою.

4.11. Розклад проведення онлайн-занять (вебінарів, тренінгів) може бути змінений Виконавцем в односторонньому порядку шляхом розміщення такої інформації хоча б одним зі способів: оповіщення через Viber на вказаний Замовником контактний номер телефону, розміщення на вебсторінці, відправлення повідомлення на електронну адресу Замовника, і т.п.

4.12. Під час участі в онлайн-заняттях (вебінарах, тренінгах) забороняється розпалювання міжнаціональних конфліктів, приниження інших учасників, тренера, реклама, нецензурні вирази чи інша поведінка, що порушує морально-етичні норми та вимоги чинного законодавства.

4.13. Під час участі в онлайн-заняттях (вебінарах, тренінгах) забороняється заважати іншим учасникам і вчителю проводити вебінар будь-яким способом. Якщо подібна поведінка буде визначена, і вчитель та технічна служба вебінарного ресурсу підтвердять факт, що дії були зроблені саме цим учасником, Виконавець має право перший раз попередити Замовника, надавши факти; на другий раз після такої поведінки — оштрафувати такого Замовника на суму до 500 грн. На третій раз Виконавець може анулювати участь Замовника в онлайн заняттях (вебінарах, тренінгах) без повернення отриманої оплати, в разі порушення ним вищевказаних правил.

4.14. Використання Замовником отриманих інформації та матеріалів (аудіо, відеозаписів і т.п.) допускається тільки в особистих цілях і для особистого користування.

4.15. Виконавець має право відмовитися від надання послуг в односторонньому порядку та анулювати доступ Замовника до обраної програми в разі встановлення фактів передачі Замовником Персонального посилання третім особам, поширення інформації та матеріалів (аудіо, відео і т.д.), отриманих в результаті отримання Послуг, третім особам.

4.16. Виконавець не несе відповідальності за неможливість участі Замовника в онлайн-заняттях (вебінарах, тренінгах), що виникла з причин, незалежних від Виконавця.

4.17. Виконавець залишає за собою право змінювати, переносити або скасовувати будь-які безкоштовні події, які пропонуються як додаткова вигода для Замовника на свій розсуд. У разі таких змін, Виконавець зобов'язується надавати попереднє повідомлення Замовнику. Повідомлення може бути здійснено одним або декількома з наступних способів: електронна пошта, телефонний дзвінок, повідомлення через Viber, Telegram або оголошення, розміщені на вебсайті. Замовник визнає та погоджується з тим, що розклад цих безкоштовних подій може змінюватися, і Виконавець докладе розумних зусиль, щоб забезпечити своєчасне сповіщення про будь-які модифікації або скасування Замовнику. Враховуючи безкоштовний характер цих подій, у разі їх скасування, Виконавець не має зобов'язань надавати відшкодування або забезпечувати запис на альтернативну подію. Однак, Виконавець може, за власним розсудом, запропонувати замінну подію, курс або послугу, як платну, так і безкоштовну, як ввічливість до Замовника.


5. Вартість послуг і порядок розрахунків

5.1. Вартість Послуги вказується в описі на відповідній сторінці Інтернет-сайту на картці Послуги, яку Замовник відправляє до Кошика для розрахунків.

5.2. Замовник здійснює оплату послуг на умовах 100% передоплати.

5.3. Оплата Послуг Замовником означає ознайомлення та повну згоду Замовника з умовами даної оферти.

5.4. Оплата Послуг здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця. Способи оплати обраної Послуги вказуються на Сайті або в рахунку на оплату, що надсилається Замовнику після заповнення Заявки на Інтернет-сайті.

5.5. Виконавець має право в односторонньому порядку змінити вартість Послуг до моменту оплати шляхом публікації нової ціни на Інтернет-сайті.

5.6. За домовленістю Сторін Замовнику може бути надане право оплачувати Послугу частинами.

5.7. Послуга вважається оплаченою з моменту зарахування коштів на поточний рахунок Виконавця.

5.8. У разі оплати Послуги частинами й невнесення кожній із частин оплати в обумовлений термін, Виконавець має право відмовити Виконавцеві у наданні доступу до відповідної Послуги без повернення сплачених коштів.

5.9. У разі, якщо якість послуг з яких-небудь причин є для Замовника неналежною, Виконавець надає Замовнику право після першого заняття після старту Програми, доступ до якої був наданий відповідно до умов даної оферти, звернутися до Виконавця з Заявою про повернення сплачених коштів.

5.10. Заява на повернення коштів у вільній формі направляється Замовником на цю адресу info@english4it.online. Заява повинна містити наступну інформацію:

• Прізвище, ім'я, по батькові Замовника;
• e-mail на який зареєстрований Замовник в Персональному кабінеті та / або в сервісі вебінарів;
• Спосіб, дату і суму оплати Послуг;
• Банківські реквізити карти, з якої Було проведено оплату (ІНН, МФО, ім'я на
карті) для повернення коштів;
• Причини, через які Замовник вважає, що було надано послуги неналежної якості;

Відповідальність за правильність даних зазначених в Заяві несе Замовник.

5.11. За умови відповідності Заяви на повернення коштів вимогам п.п. 7.8, 7.9 Договору, Виконавець повертає сплачені кошти протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня отримання заяви. Повернення коштів здійснюється на карту, з якої була здійснена оплата за вирахуванням витрат на перший урок за вартістю пробного уроку та комісії платіжних систем.

5.12. У разі відсутності в заяві на повернення коштів інформації, зазначеної в
п. 5.10 Договору або надання неправдивої інформації, Виконавець має право відмовити Замовнику в поверненні коштів.

5.13. У разі порушення Замовником п.п. 4.12-14, 6.2, 6.3 оферти, кошти, сплачені Замовником Виконавцю, не повертаються.

5.14. Будь-які претензії, заяви спрямовані Замовником після закінчення терміну зазначеного в п. 5.9 оферти, Виконавцем не розглядаються.

6. Припинення договору

6.1. Припинення Виконання даної оферти можливе:

• за домовленістю сторін;
• тимчасово перервати з ініціативи замовника. У такому разі Сторони підписують Додаток до цього договору, Який стає його невіддільною частиною.
• у випадку Порушення Замовником обов'язків або умов, передбачення даною офертою.

6.2. При розірванні оферти, у випадку оплати Замовником суми більше за ВАРТІСТЬ Фактично проведених місяців занять, виконавець Повертає ЗАМОВНИКОВІ 100% суми за місяці, які ще не почав.

6.3. Розірвання оферти однією із сторін НЕ звільняє замовника від оплати Фактично Наданих послуг.

6.4. Про бажання розірвати дію оферти ЗАМОВНИК повинен повідомити Виконавцю в письмовій формі НЕ менше ніж за 15 днів до запланованого останнього заняття.

6.5. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань відповідно до цього Договору, якщо це невиконання є наслідком серйозних обставин, які підтверджені Торгово-промисловою палатою України й виникли після набуття чинності цим Договором.

7. Права та обов'язки замовника

7.1. Замовник має право

7.1.1. Отримати Послуги на умовах цієї оферти.

7.1.2. Отримати від Виконавця інформацію щодо наданих Послуг, умов їх надання за телефонами, вказаними на Сайті, направивши відповідний запит на електронну пошту, вказану на Сайті, або через форму зворотного зв'язку.

7.1.3. Входити в онлайн-вебінар під своїм обліковим записом одночасно тільки з однієї точки доступу (персональний комп'ютер, ноутбук, нетбук, планшет, смартфон і т. ін.).

7.1.4. Замовник користується всіма правами споживача відповідно до чинного законодавства України, що регулює дані правовідносини.

7.2. Замовник зобов'язується:

7.2.2. Оплатити Послуги в повному обсязі в порядку і в строки, передбачені цією офертою.

7.2.3. Надати Виконавцю актуальну інформацію про засоби зв'язку для направлення інформаційних матеріалів, а також для зв'язку Виконавця з Замовником в рамках надання Послуг, згідно з цією офертою. Замовник несе відповідальність за правдивість інформації.

7.2.4. Підтримувати в справному технічному стані обладнання та канали зв'язку, що належать йому та забезпечують доступ до Сайту, такі як, але не лімітовані списком: комп'ютер, ноутбук, смартфон, доступ до наданого Виконавцю e-mail Замовника, мобільний сервіс, вайбер, і т.д.

7.2.5. Самостійно і своєчасно знайомитися з інформацією про розклад, дати, час, вартість та умови надання Послуг, яка надається йому через e-mail, вайбер, Персональний кабінет і т.д., розміщена на Інтернет-Сайті. Замовник не має права пред'являти Виконавцю претензії у разі несвоєчасного ознайомлення або не ознайомлення з інформацією на Сайті. Замовник бере на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення або не ознайомлення з інформацією, що розміщується для нього Виконавцем на Сайті, в електронних листах відправлених на e-mail Замовника.

7.2.6. Виконувати рекомендації, домашні завдання, вимоги й т.п. Виконавця, які супроводжують відповідну Послугу.

7.3. Замовнику забороняється:

7.3.1. Здійснювати в будь-якій формі запис (шляхом аудіо, відеозапису, завантаження, знімків екрану, фотографування та інших способів зберігання інформації) онлайн-заняття (вебінару, тренінгу), проведеного в рамках надання Послуг відповідно до цієї оферти.

7.3.2. Копіювати, поширювати будь-яким способом аудіо-, відео-, інформаційні матеріали, записи онлайн-заняття (вебінари, тренінги), отримані в рамках цієї оферти.

7.3.3. Поширювати матеріали, отримані в рамках цієї оферти шляхом розшифровки (переведення аудіо- і відеоматеріалів в текстовий формат) або перекладання іншими мовами.

7.3.4. Використовувати отриману в рамках даної оферти інформацію, матеріали в комерційних цілях.

7.3.5. Використовувати отриману від Виконавця інформацію, включаючи (Без обмежень) з метою створення подібної і / або конкурентної послуги або сервісу, або з метою отримання комерційної або фінансової вигоди без попереднього узгодження з Виконавцем.

7.3.6. Здійснювати свою діяльність на основі Послуг Виконавця.

7.3.7. Допускати поширення неправдивої інформації, інформації, що ганьбить честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, вчителів, адміністраторів, тренерів та інших осіб, а також інформації, що спонукає і закликає до міжнаціональної, етнічної, статевої, расової нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн, інформації, поширення якої заборонено чинним законодавством України та нормами Міжнародного права в залежності від території надання послуг.

7.3.8. Передавати і / або надавати доступ до Послуги будь-яким третім особам, а також отримувати Послуги спільно з третіми особами.

8. Права та обов'язки виконавця

8.1. Виконавець має право:

8.1.1. Самостійно визначати форми й способи надання Послуг, з огляду на умови даної оферти, інших, підписаних з Замовником договорів і вимоги чинного законодавства України та умови Договору.

8.1.2. В односторонньому порядку визначити вартість Послуг.

8.1.3. Самостійно визначати / змінювати дати проведення онлайн-занять (вебінарів, тренінгів).

8.1.4. Самостійно визначати / змінювати зміст, тривалість, кількість інформації в онлайн-занятті (вебінарі, тренінгу) в рамках Програми та вимог Міністерства освіти і науки України, а також функціональні можливості, інтерфейс Вебсторінки в процесі надання Послуги.

8.1.5. Під час проведення онлайн-занять (вебінарів, тренінгів) Програми здійснювати їх фотографування, відео, аудіозапис і використовувати їх на свій розсуд. Замовник дає свою згоду на здійснення Виконавцем цих дій і надає Виконавцю право оприлюднити їх шляхом опублікування на Сайті та в інший спосіб, зробити доступними невизначеному колу осіб, поширювати, відтворювати, редагувати та іншим чином використовувати фотографії, аудіо, відеозаписи із зображенням і (або) голосом Замовника.

8.1.6. Самостійно залучити до надання Послуг третіх осіб, в тому числі тренерів.

8.1.7. Отримувати від Замовника будь-яку інформацію, необхідну для виконання своїх зобов'язань за Договором. У разі ненадання інформації, неповного або неправильного надання інформації, Виконавець має право призупинити надання Послуг за Договором до надання Замовником такої інформації.

8.1.8. Проводити анкетування, опитування Замовника, в тому числі запитувати відгуки на отримані Послуги, поширювати (публікувати або іншим чином поширювати) результати анкетування (опитування) і отримані відгуки на отримані послуги з дотриманням вимог законодавства України про захист персональних даних.

8.1.9. Відмовитися від надання Послуг або обмежити доступ Виконавця до Програми без повернення сплачених коштів в наступних випадках:

• Надання Замовником неправдивої інформації.
• Недотримання Замовником термінів і порядку оплати, в разі здійснення оплати в порядку, передбаченому п.п. 5.1, 5.2, 5.6, 5.7, 5.8 цієї оферти.
• Порушення Замовником п.п. 4.12-14, 6.2, 6.3 оферти.

8.1.10. Здійснювати масову розсилку інформаційних повідомлень (у тому числі рекламних) на електронну адресу Замовника. При цьому такі повідомлення повинні містити посилання для відмови від розсилки, яка дозволяє Замовнику самостійно відмовитися від отримання даної розсилки.

8.1.11. В односторонньому порядку вносити зміни в умови даної публічної оферти шляхом розміщення її нової редакції на Сайті.

8.2. Виконавець зобов'язується:

8.2.1. Надати Послуги належної якості в порядку і на умовах, передбачених цим Договором.

8.2.2. Зберігати інформацію і відомості (в тому числі персональні дані), отримані від Замовника на виконання умов цього Договору.

8.2.3. Надавати Замовнику інформацію про надані Послуги, умови їх надання.

8.2.4. Інформувати Замовника про зміну порядку надання Послуг (дати, розклади трансляцій) шляхом розміщення такої інформації відповідно до п.п. 4.11. даної оферти.

9. Відповідальність сторін та вирішенню СПОРІВ

9.1. У разі Виникнення СПОРІВ з питань, передбачених ЦИМ Договором, Сторони вживатимуть всіх ЗАХОДІВ з вирішення їх Шляхом переговорів.

9.2. У разі неможливості вирішення Вказаних СПОРІВ Шляхом переговорів, спори вирішуються в судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України.

10. Захист персональних даних і конфіденційна інформація

10.1. Погоджуючись з умовами оферти та приймаючи її умови, Замовник надає Виконавцю однозначну згоду на обробку та використання будь-яких персональних даних, які стали відомими Виконавцю в результаті надання Послуг на умовах цього Договору відповідно до законодавства України у сфері захисту персональних даних.

10.2. Обробка персональних даних включає, але не обмежується, збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, оновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення персональних даних, які обробляються Виконавцем, будь-якою особою, пов'язаною з Виконавцем відносинами контролю з метою ведення бази персональних даних Замовників.

10.3. Замовник погоджується, що Виконавець не повинен отримувати додаткової згоди Замовника для передачі персональних даних Замовника будь-якій особі, пов'язаній з Виконавцем відносинами контролю або в рамках договірних відносин.

10.4. Вся інформація, яка стала відома Замовнику у зв'язку з отриманням Послуг від Виконавця по справжньої оферти (в тому числі паролі доступу до Програм), є конфіденційною інформацією і комерційною таємницею Виконавця.

10.5. Замовник зобов'язується не розголошувати і не передавати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Виконавця для ознайомлення і / або використання третім особам без попередньої письмової згоди Виконавця.

11. Права інтелектуальної власності

11.1. Всі онлайн-заняття (вебінари, тренінги) в формі виступів, лекцій, виступів; аудіо і відеопрактики, аудіо та відеоуроки, записи онлайн-трансляцій у вигляді аудіовізуальних творів, фонограм і відеограм, фотографічні твори, зображення, статті та будь-які інші матеріали, отримані Замовником на виконання умов цієї оферти (далі — Матеріали) є об'єктами прав інтелектуальної власності та підлягають захисту.

11.2. Авторські та суміжні права на Матеріали, до яких надається доступ Замовнику належать Виконавцю. Замовнику надається лише право користування Матеріалами винятково для особистих некомерційних цілей, якщо інше не обумовлено спеціальним договором, окремо підписаним між Замовником і Виконавцем.

11.3. Забороняється будь-яким способом копіювання, відтворення, розповсюдження, виконання, публічне сповіщення, демонстрація, показ, використання, переклад, перероблення, адаптація і будь-які подібні зміни Матеріалів без попередньої письмової згоди Виконавця.

12. Інші умови

12.1. Оферта вступає в дію з моменту Здійснення оплати замовником будь-якої Послуги на сайті та Діє упродовж терміну прописаного в картці Послуги на сайті english4it.online до його припинення на викладених вище умовах.

12.2. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

12.3. Сторони підтверджують повне і однозначне розуміння ними предмета та змісту даної оферти, прав і обов'язків кожної сторони, що випливають або пов'язаних з виконанням оферти, суть термінів, що вживаються в ній, а також відповідність тексту оферти намірам і волі Сторін.

12.4. Якщо будь-яке положення (частина) оферти є або стає недійсним з будь-яких підстав, цей факт не впливає на дійсність інших положень оферти в цілому.

12.5. Сторони погоджуються, що до відносин, які виникли між ними на підставі цієї оферти застосовується право України.

12.6. Сторони мають право в будь-який момент укласти цей договір у формі письмового двостороннього документа.

12.7. Зміни умов Договору оформлюються додатково і набувають чинності після Підписання Сторонами.